Experience / Events / Lilla Skolan: Winter

Lilla Skolan: Winter

Svenska Skolan för de minsta! Lilla Skolan är ett program för svensktalande barn mellan 3-5 år. Vi bjuder på ett kort program av sagostund, musik och pyssel med tid över för barnen att leka tillsammans. Endast svenska talas under programmet och åtminstone en svensktalande förälder måste vara med barnet under lektionen. Lilla Skolan träffas samtidigt som Svenska Skolan så det passar perfekt för familjerna med barn i både grupperna. Kom och leka på svenska! 

Lilla Skolan is an immersive language program for Swedish-speaking children ages 3–5 featuring storytime, music and a craft, followed by free play. At least one Swedish-speaking parent must be with the child during the lesson. Lilla Skolan meets at the same time as Svenska Skolan, so it’s perfect for families with children in both groups. Come and play, in Swedish!