Experience / Events / Fika på svenska! Swedish Language Table

Fika på svenska! Swedish Language Table

Vill du ha mer svenska i ditt liv? Häng med på Fika på svenska! Vi träffas virtuellt på den andra lördagen varje månad och diskutera ämnen kring det svenska språket, svensk kultur, historia och mer. Kom och prata svenska med oss!

Fika på svenska is a conversation table held entirely in Swedish. New topics each month exploring Swedish language, culture, history and connection to MN.