Experience / Events / Fika på svenska! Swedish Language Table

Fika på svenska! Swedish Language Table

Fika på svenska meets the second Saturday of every month from 10-11:30 am


Vill du ha mer svenska i ditt liv? Häng med på det nya programmet – Fika på svenska! Vi träffas virtuellt på den andra lördagen varje månad och diskutera ämnen kring det svenska språket, svensk kultur, historia och mer. Kom och prata svenska med oss!

Fika på svenska is a conversation table held entirely in Swedish. New topics each month explore Swedish language, culture, history and connection to Minnesota.